Stypendia START-2020 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych

Stypendia START-2020 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych

Wnioski  o roczne stypendia START-2020 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane  osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Czytaj więcej: Stypendia START – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  

Do 24 października 2019 roku