Konkurs o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 roku

Konkurs o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 roku

Kompletny wniosek przygotowany zgodnie z wytycznymi MNiSW w systemie OSF (z odpowiednio załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami) można konsultować z pracownikami Działu Nauki CM.Natomiast wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF ostatecznej wersji wniosku (wersja do Ministerstwa) należy przesłać do dnia 23 maja 2019 r. na adres: nauka@cm.umk.pl , skąd przesłany zostanie do Torunia w celu opatrzenia przez Rektora kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłania poprzez system ePUAP do MNiSW. Pełną i kompletną ostateczną wersję wniosku zaakceptowanego przez Dziekana należy dostarczyć w wydrukowanej wersji papierowej (bez załączników) do Działu Nauki CM.