Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia

  1. Konkurs o Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy za lata 2018-2019
  2. Konkurs o Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
  3. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  4. Konkurs o nagrody Ministra
  5. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
  6. Konkurs o Nagrody Rektora UMK dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2019 roku
  7. Konkurs o Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019
  8. Nagrody Prezesa Rady Ministrów 
  9. Stypendia START - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  10. Polsko-Francuska Nagroda Naukowa