COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Konto PKZP:

Bank Pekao S.A. II O./Bydgoszcz
nr 80 1240 3493 1111 0000 4279 1878

Aktualności PKZP:

 Zarząd

Od dnia 1 września 2021 roku obowiązki przejmuje nowy Zarząd w składzie:

 

Agnieszka Nierzwicka- Sucholas – przewodnicząca (52 585 59 93) budynek F III  piętro, pokój 76

Anita Budzińska – zastępca przewodniczącego (52 585 33 18) budynek F III piętro,  pokój  77

Violetta Kowalikowska - sekretarz  (52 585 39 14) – budynek F III piętro, pokój 74

Małgorzata Różańska  - skarbnik (52 585 33 46)- budynek D, pokój 07

 

Księgowy PKZP od dnia 1 września 2021 r.

Tomasz Kurzawski - księgowy PKZP ( 52 585 59 96) - budynek D, pokój 08

 

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym ..:docSTATUT PKZP 2021:..