HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Pokaz filmów i dyskusja o Zespole Downa_

Pokaz filmów i dyskusja o Zespole Downa_

miasto30 stycznia 2012 r. o godz. 12:00 odbył się na otwarty pokaz filmów „Downtown - Miasto Downów” i „21” oraz na panel dyskusyjny poświęcony problematyce osób z Zespołem Downa. Zainteresowani mogli zapoznać się z tą problematyką, wziąć udział w dyskusji specjalistów na temat najbardziej rozpowszechnionej wady genotypu człowieka, a także obejrzeć występy zespołu tanecznego Amadeo.    POKAZ FILMÓW „Downtown - Miasto Downów” i „21”
oraz
PANEL DYSKUSYJNY z udziałem specjalistów

30 stycznia 2012 r. godz. 12:00
AULA im. PROFESORA JANA DOMANIEWSKIEGO
budynek audytoryjny
(obok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy)
ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy„Downtown - Miasto Downów” to film opowiadający o projekcie fotograficznym Oiko Petersena. Artysta, używając stylistyki reklamy, fotografował kilkanaście osób z zespołem Downa, ubranych w kreacje zaprojektowane specjalnie dla nich przez czołowych polskich projektantów i wcielających się w role bohaterów swoich marzeń. Jak mówią reżyserzy filmu Piotr Śliwowski i Marta Dzido: „Przez półtora roku towarzyszyliśmy z kamerą bohaterom i bohaterkom projektu, filmowaliśmy pierwsze spotkania Oiko Petersena z modelami, ich rodzicami i opiekunami, obserwowaliśmy kształtowanie się ich wzajemnych relacji, poznawanie się i zdobywanie zaufania. Oiko szukał odpowiedzi na pytania: jaki jest świat Downów? Jaka jest ich wrażliwość, temperamenty, zainteresowania i marzenia? Jacy są?”

„21” to film ukazujący dziewczęta i chłopców z zespołu „Amadeo", którzy podczas wspólnych zajęć tanecznych i wyjazdów zakochują się po raz pierwszy. Miłość między nimi jest wyjątkowa, ponieważ wszyscy zostali obdarzeni dodatkowym chromosomem o numerze 21, nazywanym także chromosomem miłości

PROGRAM IMPREZY12:00 Rozpoczęcie spotkania
12:05 Pokaz filmu „Downtown - Miasto Downów”, reż. Piotr Śliwowski, Marta Dzido
13:00 Występ zespołu tanecznego „Amadeo”, którego tancerzami są osoby z Zespołem Downa
13:15 Pokaz filmu „21”, reż. Krzysztof Nowicki
13:30 Występ zespołu tanecznego „Amadeo”
13.40 Rozpoczęcie panelu dyskusyjnego przez Piotra Częstochowskiego z inicjatywy Dziecięce Graffiti
13:45 Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą specjaliści w dziedzinie badań nad niepełnosprawnością:

  • prof. dr hab. n. med. Olga Haus, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK,
  • prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej UKW w Bydgoszczy,
  • dr n. hum. Remigiusz Kijak z Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
  • dr n. o kulturze fizycznej Andrzej Lewandowski, kierownik Katedry i Zakładu Podstaw Kultury Fizycznej Collegium Medicum UMK
  • lek. Iwona Szymkuć asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum UMK
  • mgr Anna Jedwabińska, asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum UMK

      Czas na zadawanie pytań przez publiczność
15.00 Zakończenie spotkania

Wystawa
W trakcie imprezy, w holu przed aulą, prezentowana będzie wystawa prac literackich, fotograficznych i plastycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

Punkt konsultacyjny
W godzinach od 13:15 do około 15:30, w holu przed aulą, będzie również otwarty punkt konsultacyjny z zakresu ulg podatkowych, w szczególności ulgi rehabilitacyjnej, prowadzony przez pracownika Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz.

Dojazd na miejsce imprezyplan szpitala1
Budynek audytoryjny Collegium Medicum UMK znajduje się na terenie kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Na teren kompleksu szpitalnego można dostać się zarówno od strony ul. M. Curie Skłodowskiej, ul. Jurasza, jak i ul. Powstańców Wielkopolskich.

Dojazd liniami autobusowymi od strony ul. M. Curie Skłodowskiej (przystanek M. Curie Skłodowskiej - Jurasza): 59, 64, 67,

Dojazd liniami autobusowymi od strony ul. Powstańców Wielkopolskich (przystanek Powstańców Wielkopolskich - Lelewela): 55, 65, 68, 71, 84, 93

Miasto Downow