HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Wizyta gości z Grodna

Wizyta gości z Grodna

W październiku 2012 r. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK gościła profesora Victora Basinskyego z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. Celem wizyty było omówienie nawiązanej wcześniej współpracy oraz planów kolejnych przedsięwzięć. W ostatnich dwóch latach Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej gościła już lekarzy z Białorusi. W trakcie tych wizyt goście mieli możliwość zapoznania się z aspektami diagnostyki (m.in. protokoły opracowania materiału operacyjnego, przygotowanie materiału do badań dodatkowych, w tym z zakresu biologii molekularnej w celu indywidualizowania leczenia), a także działalnością dydaktyczną i naukową uczelni. W zakresie dydaktyki omówiono m.in. zakres wiedzy, który powinien posiadać student jako przyszły lekarz w aspekcie epidemiologii chorób w poszczególnych krajach. Wymieniono doświadczenia na temat form prowadzenia zajęć.

W zakresie zagadnień naukowych podjęto współpracę dotyczącą badań nad nowotworem jajnika oraz jelita grubego. Projekty badawcze skupiają się głównie na szlakach kancerogenezy w wybranych lokalizacjach, a także na wpływie mikrośrodowiska na promocję i dalszy rozwój choroby nowotworowej.

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej deklaruje chęć poszerzania dotychczasowej współpracy i zawarcia międzyuczelnianego porozumienia.

goście z Białorusi1okrojone