Aktualizacja atlasu histologicznego

Aktualizacja atlasu histologicznego

Collegium Medicum UMK opracowało największy w Polsce Interaktywny atlas histologiczny. Atlas składa się ze zdjęć przygotowanych z preparatów pokazowych używanych w trakcie zajęć z przedmiotu histologia w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii. Obecnie dokonano aktualizacji atlasu.
 
W ramach aktualizacji wprowadzone zostały następujące zamiany do atlasu histologicznego:
 
· dodano tematykę zajęć pierwszego semestru przedmiotu histologia z cytofizjologią,
· dodano preparaty histologiczne w formie mikroskopii wirtualnej (mikroskopia wirtualna polega na tym, że przy pomocy specjalistycznego mikroskopu-skanera o wysokiej rozdzielczości przenosi się obrazy mikroskopowe z całego preparatu do przestrzeni wirtualnej):
       - całkowita liczba zdjęć spod konwencjonalnego mikroskopu świetlnego to 465 zdjęć,
       - 64 preparaty w formie mikroskopii wirtualnej,
· atlas został podzielony na tematy odpowiadające treściom programowym zajęć,
· zaktualizowano wersje w języku polskim i angielskim.
Atlas dostępny jest na stronie:  www.atlas.histologiczny.cm.umk.pl