Staże pracowników w przedsiębiorstwach

Staże pracowników w przedsiębiorstwach

W związku z możliwością pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”  PO KL na organizację staży dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach w celu transferu wiedzy, nauki i biznesu poprzez budzenie motywacji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do komercjalizacji wiedzy naukowej i współpracy z biznesem, Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uprzejmie prosi pracowników Collegium Medicum UMK z tych grup, zainteresowanych odbyciem stażu o wypełnienie Ankiety w formie elektronicznej, która jest dostępna pod adresem: www.unia.cm.umk.pl/staze .Badanie ankietowe potrwa  do dnia 09.11.2012 r.