Stypendium Rektora - dodatkowy termin

Stypendium Rektora - dodatkowy termin

Informujemy o dodatkowym terminie generowania w systemie USOS web wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w dniach 26, 27, 28 października 2012 r. Dodatkowe terminy przyjmowania podpisanych i wydrukowanych wniosków wyznaczono w dniach 26 i 29 października w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę 27 października w godzinach 9.00-14.00 w Dziale Dydaktyki CM przy ul. Jagiellońskiej 13-15, budynek A, pok. 14.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (poprzednio: stypendium naukowe) będzie przyznawane WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK STUDENTA.

Szczegółowe informacje >>