Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Marek Grabiec Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 18 października 2012 r. tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK kierujący Katedrą oraz Kliniką Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Lekarskim.

Profesor Marek Grabiec jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów w 1975 r. wrócił do rodzinnego miasta - Bydgoszczy i rozpoczął pracę, początkowo jako lekarz stażysta, a następnie jako asystent i starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W latach 1990-2002 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W dniu 1 czerwca 2002 r. został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Ginekologicznego AM, a 24 stycznia 2003 r. objął funkcję kierownika Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum UMK, na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Przez wszystkie lata pracy Profesor Marek Grabiec dbał o swój rozwój zawodowy uzyskując w 1979 r. I st., w 1982 r. II st. specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, a w 2005 r. tytuł specjalisty w ginekologii onkologicznej. Kontynuując równolegle pracę naukową, otrzymał w 1979 r. tytuł doktora nauk medycznych, a w 2000 r., na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.: „Przydatność kliniczna wybranych czynników płynu pęcherzykowego w leczeniu niepłodności małżeńskiej”, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

Przez cały okres pracy zawodowej Profesor prowadził zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, uczestniczył w szkoleniu podyplomowym lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii oraz prowadził wykłady z zakresu oświaty zdrowotnej w bydgoskich placówkach oświatowych. Wielokrotnie brał udział w kursach i szkoleniach z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

W latach 1993-1998 był specjalistą wojewódzkim w Toruniu ds. szkolenia podyplomowego, w latach 1994-1998 sekretarzem Zespołu Konsultanta Krajowego ds. ginekologii i położnictwa, a w latach 1994-2000 sekretarzem Oddziału Bydgosko-Toruńsko-Włocławskiego PTG. Przez szereg lat pełnił również funkcję sekretarza Sekcji Płodności i Niepłodności PTG.

W latach 1999-2002 Profesor Marek Grabiec był członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W roku 2012, w uznaniu za zasługi dla ginekologii i położnictwa w Polsce, otrzymał tytuł Honorowego Członka PTG.
Na czas kadencji 2002-2005 objął stanowisko przewodniczącego Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów. Aktualnie jest członkiem Komisji Bioetyki oraz Wydawniczej przy Collegium Medicum UMK. Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie ginekologii i położnictwa oraz członka Komisji Egzaminacyjnej na specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej.

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej Profesor Marek Grabiec otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Od 1 października 2009 r. Profesor pełni funkcję kierownika Katedry Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej oraz Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum UMK. Jest również Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Aktualnie pod opieką Profesora są 3 osoby na studiach doktoranckich.