Praktyki studenckie z Erasmusem

Praktyki studenckie z Erasmusem

swiatDział Programów Międzynarodowych CM informuje o rozpoczęciu rekrutacji na praktykę programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013.
Na wyjazdy na praktykę obowiązuje otwarty tryb naboru do wyczerpania limitu funduszy. W ramach finansów przyznanych na praktykę w ubiegłych latach, UMK miało możliwość realizacji ok. 50-70 wyjazdów w jednym roku akademickim.

Termin zgłoszeń dla osób zainteresowanych wyjazdem upływa 3 grudnia 2012 r. (w przypadku wyjazdów planowanych w 2013 r.) .
O zakwalifikowaniu na wyjazd decyduje data złożenia kompletu dokumentów w Dziale Programów Międzynarodowych CM (tj. formularz aplikacyjny, list intencyjny, Training Agreement – 3 egzemplarze, skierowanie na praktykę) oraz dostępność środków finansowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Przewodniku dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus, w roku akademickim 2012/2013 (punkty: 7. Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa? oraz 8. Jakie dokumenty trzeba przygotować przed wyjazdem na praktykę Erasmusa?).

Więcej informacji >>