Profesor Eugenia Gospodarek Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Profesor Eugenia Gospodarek Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Eugenia GospodarekPodczas XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, który odbył się w dniach 05-08.09.2012 r. w Lublinie na Walnym Zebraniu Delegatów dokonano wyboru nowych władz. W wyniku tajnych wyborów Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów została dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, prof. UMK - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, natomiast Sekretarzem - dr n. med. Agnieszka Mikucka - adiunkt wymienionej Katedry.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów to jedno z największych i najbardziej prężnych towarzystw naukowych w Polsce. Współpracuje z Federation of European Microbiological Societies (FEMS). Zrzesza ponad 1200 specjalistów popularyzujących wiedzę z zakresu mikrobiologii medycznej, weterynaryjnej, środowiskowej (roślin, gleby, wód, ścieków), żywności i mikrobiologii przemysłowej.