Rekrutacja na wyjazd do Getyngi

Rekrutacja na wyjazd do Getyngi

pol niemZ początkiem października rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do słuchaczy kierunku lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria. Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 19 października 2012 r. składać wniosek drogą elektroniczną.

Kryteria kwalifikacji na studia w Getyndze:

  • kwalifikowani są studenci 4 bądź 5 roku studiów kierunku lekarskiego
  • ze średnią ocen z całego toku nauczania min. 3,5
  • posiadający certyfkat znajomości języka niemieckiegoWniosek wyjazdowy do pobrania ze strony: https://umk.pl/wspolpraca/forms/se_wniosek/ 

Więcej Informacji: Dział Programów Międzynarodowych CM

Strona Polsko - Niemieckiego Porozumienia: http://www.dpg-goettingen.de/