Immatrykulacja studentów I roku

Immatrykulacja studentów I roku

immatrykulacja201219 października 2012 r. odbędzie się uroczyste przyjęcie w poczet studentów Collegium Medicum UMK na Wydziale Nauk o Zdrowiu (studia stacjonarne - dzienne i niestacjonarne - wieczorowe).  Uroczystości odbędą się w Auli A-B przy ul. Jagiellońskiej 13 (I piętro).

Studenci powinni przybyć na uroczystość z półgodzinnym wyprzedzeniem.

Obecność
studentów I roku na Immatrykulacji jest obowiązkowa.

 • godz. 9:00 (328 studentów) kierunki:
     pielęgniarstwo - stacjonarne II stopień 
     położnictwo - stacjonarne I i II stopień 
     dietetyka - stacjonarne I i II stopień

 • godz. 11:00 (313 studentów) kierunki:
     fizjoterapia - stacjonarne I i II stopień 
     audiofonologia - stacjonarne I stopień 
     elektroradiologia - stacjonarne I stopień

 • godz. 13:00 (229 studentów) kierunki:
     pielęgniarstwo - stacjonarne I stopień 
     zdrowie publiczne - stacjonarne I i II stopień 
     ratownictwo medyczne - stacjonarne I stopień

Informacja o godzinach rektorskich >> 

WL ima1  WL ima2  WL ima8

WL ima4  WL ima3  WL ima5  WL ima7

na zdjęciach: Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarskiego 3 października 2012 r.

fot. M. Kowalikowski (Dział Aparatury Naukowej CM)