HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

inauguracja 2012_2013_31 października 2012 r. odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2012/2013, podczas której wręczono nagrodę Najlepszej Absolwentce UMK 2011/2012 - mgr Katarzynie Bergmann z Wydziału Farmaceutycznego za szczególne osiągnięcia naukowe.       
   
inauguracja 2012_2013Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jej gościem był wicepremier, minister gospodarki, Waldemar Pawlak. W tym roku uroczystości miały szczególny charakter, w związku z rozpoczęciem kadencji przez nowe władze rektorskie i dziekańskie, stąd jej ważnym punktem było przekazanie insygniów rektorskich prof. Andrzejowi Tretynowi. Zgodnie z tradycją, ustępujący rektor prof. Andrzej Radzimiński wygłosił wykład inauguracyjny.

Głównym punktem każdej inauguracji jest immatrykulacja studentów I roku - w imieniu koleżanek i kolegów ślubowanie na ręce rektora złożyli przedstawiciele 17 wydziałów UMK, którzy uzyskali najlepsze wyniki w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

inauguracja 2012_2013_1Podczas Inauguracji wręczono również nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe minionego roku akademickiego. Najlepszą Absolwentką UMK w roku akademickim 2011/2012 została mgr Katarzyna Bergmann (na zdjęciu pierwsza z prawej), która jest absolwentką kosmetologii II stopnia w trybie stacjonarnym na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK (ze średnią ocen 4,77). Z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymała oceny bardzo dobre. Praca dyplomowa laureatki zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Od 2010 r. Katarzyna Bergmann jest studentką studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego. Ukończyła również kosmetologię I stopnia w trybie stacjonarnym i studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna.

Natomiast 7 października 2012 r. o godz. 12:00 w Kościele Akademickim OO. Jezuitów w Toruniu zostanie odprawiona Msza Św. w intencji roku akademickiego.

W Collegium Medicum UMK na I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich kształcenie rozpocznie ponad 1500 nowych studentów*.

Zajęcia dydaktyczne semestru zimowego rozpoczynają się 2 października 2012 r.

pdf Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2012/2013 >>

* dane na dzień 27.09.2012 r.

inauguracja 2012_2013_2  inauguracja 2012_2013_5  inauguracja 2012_2013_4 

fot. A. Romański (UMK)