Advances in antiplatelet therapy

Advances in antiplatelet therapy

W dniach 7-8 września 2012 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się na zorganizowanej już po raz piąty przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK konferencji pt. „Advances in antiplatelet therapy”. Patronat nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor UMK Profesor Andrzej Tretyn oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Profesor. Janina Stępińska.

kardioWśród znakomitych gości znaleźli się: Paul A. Gurbel (Stany Zjednoczone), Udaya Tandry (Stany Zjednoczone), Young-Hoon Jeong (Korea Południowa), Steen Husted (Dania), Daniel Aradi (Węgry), Tobias Geisler (Niemcy), Stan Heptinstall (Wielka Brytania), Marco Cattaneo (Włochy) i Jolanta Siller-Matula (Austria). Naszą Uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica, prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, dr hab. n. med. Grzegorz Grześk oraz dr n. med. Eliano Navarese.

Podczas obrad poruszono najważniejsze tematy związane z terapią przeciwpłytkową stosowaną u osób z chorobą wieńcową, ze szczególnym uwzględnieniem postępu, który dokonał się w tej materii na przełomie ostatnich kilku lat. Omówiono wyniki wieloośrodkowych badań klinicznych porównujących skuteczność i bezpieczeństwo nowych leków przeciwpłytkowych. Istotnym zagadnieniem obrad była indywidualizacja leczenia przeciwpłytkowego.

W czasie konferencji oficjalnie zaprezentowano powołaną w końcu sierpnia 2012 r. w Monachium organizację SIRIO-Medicine Group - Systematic Investigation and Research on Interventions and Outcomes in Medicine. Będzie ona afiliowana przy naszym Uniwersytecie, a jej przewodniczącym został dr n. med. Eliano P. Navarese. Organizacja ta ma stanowić platformę współpracy lekarzy-naukowców z całego świata, dając nowe możliwości realizacji wyzwań współczesnej kardiologii. SIRIO-Medicine >> 

Zakończona konferencja umożliwiła nie tylko wymianę doświadczeń ze światowymi autorytetami w zakresie terapii przeciwpłytkowej stosowanej w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, ale również wyznaczyła kierunki nowych badań.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Budaj, Paul Gurbel, Jolanta Siller-Matula, Jacek Kubica, Robert Gil, Marcin Gruchała, Daniel Aradi, Wiktor Kuliczkowski, Adrian Doroszko, Young-Hoon Jeong, Eliano P. Navarese, Udaya Tantry