Profesor Zbigniew Bartuzi nowym Prezydentem-Elektem PTA

Profesor Zbigniew Bartuzi nowym Prezydentem-Elektem PTA

Zbigniew Bartuzi15 września 2012 r. w trakcie odbywającego się w Ossie XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego nowym Prezydentem-Elektem Towarzystwa został wybrany Profesor Zbigniew Bartuzi, kierownik Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK, pełnomocnik Rektora ds. klinicznych i kształcenia medycznego.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne to jedno z największych i najbardziej prężnych towarzystw medycznych w Polsce. Zrzesza ponad 1000 specjalistów zainteresowanych tematyką chorób alergicznych – ich wczesną diagnostyką i terapią oraz popularyzacją zagadnień alergologicznych w polskim społeczeństwie. PTA działa aktywnie na rzecz lepszego i skuteczniejszego leczenia pacjentów z alergiami, wspiera rozwiązania propacjenckie w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia oraz reprezentuje Polskę na polu międzynarodowej współpracy alergologicznej.