Nasze absolwentki na Jamajce

Nasze absolwentki na Jamajce

polska pomoc_zdjW październiku trzy młode lekarki – Magdalena Deręgowska, Anna Gmerek i Alicja Rymaszewska – absolwentki Collegium Medicum UMK odbędą trzymiesięczną misję medyczną na Jamajce. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Wolontariat - polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Program przynosi korzyści zarówno lokalnej społeczności, na rzecz której realizowany jest projekt pomocowy, jak i samemu wolontariuszowi, który zdobywa nowe doświadczenia w odmiennym kulturowo środowisku.

Jamajka jest krajem rozwijającym się, który korzysta z pomocy innych państw. Podobny projekt był tam realizowany już wcześniej, stąd wiedza, o tym że pomoc medyczna jest potrzebna i zostanie prawidłowo wykorzystana. Mówią wolontariuszki: „Zawsze można znaleźć powód by tego nie zrobić - poczekać, zastanowić się później. W końcu jeśli się chce, to należy się zdecydować. Tak też było w kwestii naszej decyzji o wyjeździe na wolontariat medyczny na Jamajkę. Nie wiadomo, jak z czasem, pieniędzmi, zgodą rodziny itp. Żeby się przekonać jak to będzie, trzeba przejść do działania. Teraz głównym zadaniem jest zdobywanie i kupowanie materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego, leków, materiałów edukacyjnych itp.”

„Przygotowujemy zaplecze do naszej pracy na Jamajce. Będziemy tam przyjmowały pacjentów w klinice prowadzonej przez siostry zakonne. Kliniką opiekuje się siostra Patricia z Kenii. Lekarz - Jamajczyk przyjeżdża tam tylko raz w tygodniu. Przy klinice mieści się dom dla przewlekle chorych. Jest tam także około stu pacjentów objętych opieką domową. Już teraz wiemy, że nasze starania, praca i pomoc bardzo się przydadzą. Poza opieką nad chorymi naszym zadaniem jest także edukacja medyczna. Planujemy przygotować szkolenia, warsztaty, wykłady dotyczące chorób cywilizacyjnych, pierwszej pomocy, planowania rodziny i profilaktyki HIV/AIDS. Z pewnością będzie to trudna, ale i wdzięczna praca. Mamy już sporo pomysłów, jak zainteresować najmłodszych i promować ideę dbania o własne zdrowie.”

„O dalszym etapie - zakwaterowaniu i aklimatyzacji, mamy nadzieję, napiszemy już z Jamajki.”


polska pomocProgram Wolontariat - polska pomoc jest realizowany przez MSZ od 2008 r. Jego celem jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Jest to nowy i ważny element programu polskiej pomocy zagranicznej, w którego ramach Polska wspiera inicjatywy na rzecz krajów o niższych wskaźnikach rozwoju. Więcej o programie >>


Fot. Archiwum Collegium Medicum UMK