COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Leksowski Krzysztof7 sierpnia 2012 r. tytuł profesora nauk medycznych uzyskał prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego oraz Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Profesor Krzysztof Leksowski urodził się 29 marca 1953 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia na kierunku lekarskim ukończył w 1977 r. Po odbyciu stażu podyplomowego pełnił obowiązki lekarza jednostki wojskowej oraz lekarza garnizonu w Oświęcimiu. W latach 1980-1993 pracował w I Klinice Chirurgicznej Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta. Od 1993 r. pracuje w Klinice Chirurgicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy pełniąc od 1998 roku do chwili obecnej obowiązki kierownika Kliniki Chirurgicznej. W 1982 roku uzyskał specjalizację I stopnia, a w 1986 r. II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Następnie w 1991 roku uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej, a w roku 2003 II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2001 r. stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. „Torakoskopowa splanchnicektomia w leczeniu przewlekłego bólu trzustkowego”. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism medycznych.

W Collegium Medicum UMK pracuje od 2004 r. prowadząc wykłady i seminaria w zakresie zdrowia publicznego dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.