Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Leksowski Krzysztof7 sierpnia 2012 r. tytuł profesora nauk medycznych uzyskał prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego oraz Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Profesor Krzysztof Leksowski urodził się 29 marca 1953 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Studia na kierunku lekarskim ukończył w 1977 r. Po odbyciu stażu podyplomowego pełnił obowiązki lekarza jednostki wojskowej oraz lekarza garnizonu w Oświęcimiu. W latach 1980-1993 pracował w I Klinice Chirurgicznej Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta. Od 1993 r. pracuje w Klinice Chirurgicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy pełniąc od 1998 roku do chwili obecnej obowiązki kierownika Kliniki Chirurgicznej. W 1982 roku uzyskał specjalizację I stopnia, a w 1986 r. II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Następnie w 1991 roku uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej, a w roku 2003 II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2001 r. stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. „Torakoskopowa splanchnicektomia w leczeniu przewlekłego bólu trzustkowego”. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism medycznych.

W Collegium Medicum UMK pracuje od 2004 r. prowadząc wykłady i seminaria w zakresie zdrowia publicznego dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.