Miejsce w Domu Studenckim

Miejsce w Domu Studenckim

Studenci nowo przyjęci zainteresowani miejscem w Domu Studenta mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim wraz z kompletem dokumentów do 6 września 2012 r. w Dziale Dydaktyki CM, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 12. Wniosek można również wysłać pocztą.
Zalecamy dopisać na wniosku e-mail i numer telefonu.



Więcej informacji o Domach Studenckich Collegium Medicum UMK: