Przyłącz się do Programu „Absolwent UMK”

Przyłącz się do Programu „Absolwent UMK”

karta absolwenta - zdjęcieWszystkich absolwentów Collegium Medicum UMK zachęcamy do przyłączenia się do Programu „Absolwent UMK”. Wydawany bezpłatnie i bezterminowo dokument identyfikacyjny uprawnia posiadaczy Karty Absolwenta UMK do korzystania z różnego rodzaju przywilejów:

 • rabatów udzielanych przez blisko 40 instytucji i firm o miejskim, regionalnym oraz ogólnopolskim zasięgu działania
 • otrzymywania newslettera z informacjami o nowościach z życia uczelni, konkursach, nowych zniżkach na Kartę Absolwenta UMK, spotkaniach
 • zakładania absolwenckich kont pocztowych
 • korzystania z akademickiej sieci bezprzewodowej na terenie uczelni wielu miast i krajów
 • brania udziału w licznych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, organizowanych specjalnie dla posiadaczy Karty
 • korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK
 • realizowania własnych zainteresowań w absolwenckim gronie (m.in. w Klubie Rowerowym "Skołowani", klubie Maratońskim, Klubie Brydżowym, Klubie Ekonomisty)
 • uczestnictwa dzieci absolwentów w specjalnie organizowanych imprezach i konkursach z cyklu "Dzieci Kopernika"
 • pomocy w poszukiwaniu znajomych z lat studiówGłównym celem Programu jest kształtowanie i utrzymywanie więzi Uczelni z absolwentami. Działania służące podtrzymywaniu kontaktów i współpracy z absolwentami podjęło w lutym 2001 roku Centrum Promocji i Informacji UMK. Program "Absolwent UMK", będący przedsięwzięciem o charakterze promocyjno-integracyjnym, daje możliwość korzystania ze specjalnie opracowanej oferty absolwentom UMK wszystkich roczników.

Aby bezpłatnie uzyskać Kartę Absolwenta UMK, należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną ankietę absolwenta UMK >> wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście - Kartę otrzymasz "od ręki"
  • w Bydgoszczy (Dział Promocji i Informacji CM; budynek dydaktyczny patomorfologii (parter), pn.-pt. w godz. 7.00 - 15.00)
  • w Toruniu (Centrum Promocji i Informacji UMK, rektorat, p. 24, parter, pn.-pt. w godz. 8.00 - 16.00)
 • pocztą tradycyjną na adres Programu "Absolwent UMK", ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
 • pocztą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: program@absolwent.umk.pl
 • faksem na numer 56 611-47-56Więcej o Programie Absolwent UMK: http://absolwent.umk.pl/