Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

forum31 maja 2012 r. w Auli UMK w Toruniu w godz. 9:00 - 16:00 odbędzie się „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej”. Wydarzenie, już po raz drugi, odbywa się w ramach projektu „WIP – Wiosna Innowacji i Przedsiębiorczości” realizowanego w partnerstwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - Lider projektu) z Fundacją Amicis Universitatis Nicolai Copernici, a w przeważającej części finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja tego celu możliwa jest jedynie dzięki dynamicznemu współdziałaniu firm z naukowcami. Przedsiębiorcom stwarza to korzyści w postaci wzrostu innowacyjności i konkurencyjności, naukowcom natomiast otwiera drogę do wykorzystania swojej wiedzy w praktyce i pozwala na zrozumienie potrzeb współczesnego rynku.

W związku z tym, iż „Forum” to przedsięwzięcie o charakterze wystawienniczym, naukowcy uzyskają możliwość przedstawienia swoich możliwości i ofert na specjalnych stoiskach. W tym roku Collegium Medicum UMK również przedstawi swoją ofertę, a pracownicy uczelni będą rozdawać broszury informacyjne.

„Forum” może stać się okazją do nawiązania kontaktów, których efektem będzie przygotowanie prac licencjackich, magisterskich lub doktorskich na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorcy.