Pielęgniarki i położne w życiu seniorów

Pielęgniarki i położne w życiu seniorów

12 maja 2012 r. na Starym Rynku w Bydgoszczy w godzinach 10:00-14:00 odbył się festyn prozdrowotny organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej. W programie m.in. pokaz i instruktaż udzielania pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie ostrości wzroku i widzenia barw.

Dodatkowo wszyscy seniorzy mogli uzyskać fachowe informacje na temat systemu opieki zdrowotnej oraz stylu życia wg. Centrum Trzeciego Wieku im. Sue Ryder. 

12maja2012