Wiadomości Akademickie

Wiadomości Akademickie

WA 69Ukazał się 69 numer „Wiadomości Akademickich”, pisma Collegium Medicum UMK, w którym zamieszczane są informacje z życia Uczelni oraz artykuły o tematyce medycznej.

W najnowszym numerze m.in. wywiad z prof. dr. hab. Jackiem Manitiusem, kierownikiem Katedry Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz relacja z uroczystego otwarcia Centrum Symulacji Medycznych.

Wersja elektroniczna numeru 69 (kwiecień 2018 r.) oraz numerów wcześniejszych jest zamieszczona w zakładce: O Collegium Medicum - Wydawnictwa - Wiadomości Akademickie