Wiadomości Akademickie

Wiadomości Akademickie

WA 71Ukazał się 71 numer „Wiadomości Akademickich”, pisma Collegium Medicum UMK, w którym zamieszczane są informacje z życia Uczelni oraz artykuły o tematyce medycznej.

W najnowszym numerze m.in. wywiad z dr hab. Małgorzatą Krajnik, prof. UMK, kierownikiem Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej oraz artykuł o 15-leciu przeszczepiania szpiku w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Wersja elektroniczna numeru 71 (październik 2018 r.) oraz numerów wcześniejszych jest zamieszczona w zakładce: O Collegium Medicum - Wydawnictwa - WIADOMOŚCI AKADEMICKIE