Wiadomości Akademickie

Wiadomości Akademickie

WA 72Ukazał się 72 numer „Wiadomości Akademickich”, pisma Collegium Medicum UMK, w którym zamieszczane są informacje z życia Uczelni oraz artykuły o tematyce medycznej.

W najnowszym numerze m.in. wywiad z prof. dr. hab. Bartłomiejem Kałużnym, kierownikiem Kliniki Okulistyki i Optometrii oraz artykuł o uzależnieniach w kinematografii.

Wersja elektroniczna numeru 72 (grudzień 2018 r.) oraz numerów wcześniejszych jest zamieszczona w zakładce: O Collegium Medicum - Wydawnictwa - WIADOMOŚCI AKADEMICKIE