"Wielka majówka"

"Wielka majówka"

wiosnaDni 30 kwietnia - 4 maja 2012 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, nie będą również działały jednostki organizacyjne (administracyjne) Uniwersytetu. Biblioteka Medyczna w dniach 30 kwietnia, 2 i 4 maja będzie czynna w godz. 8:00 - 14:30 (1 i 3 maja 2012 r. Biblioteka będzie nieczynna).

Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 30 maja 2011 r.
Zarządzenie nr 43 Rektora UMK z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Zarządzenie nr 44 Rektora UMK z dnia 4 kwietnia 2012 r.