Dziekani na kadencję 2012-2016

Dziekani na kadencję 2012-2016

logo cmKomisja Wyborcza Uniwersytetu stwierdziła prawidłowość wyborów dziekanów na czteroletnią kandecję 2012-2016, przeprowadzonych przez wydziałowe komisje wyborcze. W Collegium Medicum UMK dziekanem Wydziału Farmaceutycznego został dr hab. Stefan Kruszewski, prof. UMK - kierownik Zakładu Fizyki Medycznej w Katedrze Biofizyki (aktualnie sprawujący funkcję Prodziekana ds. Studenckich); dziekanem Wydziału Lekarskiego został prof. dr hab. Jacek Kubica  - kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych; dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu została prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska - kierująca Katedrą i Kliniką Geriatrii (aktualnie sprawująca funkcję Prodziekana ds. Nauki i Kadr).


Uchwała nr 13 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 23 kwietnia 2012 r. >> 

Wydział Farmaceutyczny

Kruszewski Stefan
dr hab. 
Stefan Kruszewski, prof. UMK
Wydział Lekarski

Kubica Jacek
prof. dr hab. 
Jacek Kubica
Wydział Nauk o Zdrowiu

Kedziora Kornatowska_Kornelia
prof. dr hab. 
Kornelia Kędziora-Kornatowska