HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Nagroda i stypendium naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nagroda i stypendium naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Dr n. med. Marzena Lewandowska, asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów oraz lek. Eliano Navarese asystent w Katedrze i Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymali nagrodę i stypendium naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

15 kwietnia 2012 r. podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy, wyróżnienia trafiły do rąk osób, które naukowo związane są z Collegium Medicum UMK.

Dr n. med. Marzena Lewandowska, która otrzymała Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy, pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, a także jest kierownikiem Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Badawczo zajmuje się transferem najnowszych technologii i metodologii z zakresu badań medycyny translacyjnej: ocena wartości prognostycznej molekularnych biomarkerów w chorobach nowotworowych, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Polski.

Lek. Eliano Navarese, który otrzymał stypendium naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy pracuje w Katedrze i Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Za swój dotychczasowy dorobek naukowy został wyróżniony przyznaniem stypendium przez European Society of Percutaneous Coronary Intervention. Jest recenzentem Journal of American College of Cardiology. Jest również stypendystą Europejskiego Towarzystwa Przezskórnych Interwencji Wieńcowych.