„Diamentowy Grant” dla naszej studentki

„Diamentowy Grant” dla naszej studentki

Bergmann KatarzynaKatarzyna Bergmann studentka kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym i doktorantka w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum UMK otrzymała "Diamentowy Grant" z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.          

Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez prof. Barbarę Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Skierowany jest do młodych ludzi, którzy już na studiach prowadzą badania naukowe. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymają nawet do 200 tys. zł. To środki, które są przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na wynagrodzenie dla młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie. Każdego roku w konkursie może być wyłonionych 100 osób. Tegoroczna lista laureatów została ogłoszona 30 marca 2012 r.

Katarzyna Bergmann urodziła się w 1986 r. w Bydgoszczy. Jest studentką II roku studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i równocześnie studentką II roku studiów II stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku kosmetologia. Ukończyła kosmetologię I stopnia w trybie stacjonarnym i studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna (praca magisterska pt. "Cholesterol nie-HDL jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca" obroniona w 2010 r.) Równocześnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Wartość prognostyczna oznaczenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jako czynnika ryzyka cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych u zdrowych, nieotyłych osób" oraz pracę magisterską z kosmetologii pt. "Charakterystyka wybranych składników kosmetyków i produktów leczniczych stosowanych w trądziku pospolitym".
Katarzyna Bergmann wielokrotnie była doceniana za swoje osiągnięcia naukowe, uczestniczyła między innymi w Doktoranckim Stypendium Rozwojowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (grudzień 2010 r.), otrzymała tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK za rok akademicki 2010/2011 (wrzesień 2011 r.), Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce, przyznane na rok akademicki 2011/2012 (grudzień 2011 r.) oraz I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, organizowanym przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej (marzec 2012 r.). Jest autorką i współautorką 11 publikacji (w tym 7 w języku angielskim). Brała udział w konferencjach międzynarodowych: kongresie IFCC w Berlinie (maj 2011 r.), kongresie ESCI w Budapeszcie (marzec 2012 r.), konferencji 11th EFCC Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry w Dubrowniku (październik 2011 r.).

diamentowy grant_2012
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wraz z przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Katarzyną Chałasińską-Macukow 30 marca 2012 r. wręczyły stu wybitnym studentom „Diamentowe Granty” na prowadzenie własnych badań naukowych. Uroczystość ogłoszenia listy nazwisk laureatów odbyła się w Kancelarii Premiera.
Fot.: www.nauka.gov.pl