Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia

cisnienieŚwiatowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzony jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Światowy Dzień Zdrowia 2012 będzie obchodzony pod hasłem „Ageing and health”, co można tłumaczyć jako „Starzenie się i Zdrowie”. W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia działania WHO mają na celu zwrócenie uwagi na problem starzejących się społeczeństw, który dotyka wszystkie kraje, ale najbardziej widoczny jest w państwach słabo rozwiniętych.

Według Światowego Raportu Zdrowia WHO wkrótce na świecie będzie żyło więcej ludzi w wieku 80+ i 90+ niż kiedykolwiek wcześniej w historii. W latach 2000-2050 liczba osób w wieku 80+ wzrośnie prawie czterokrotnie i wyniesie 395 milionów. Do roku 2050 populacja ludzi w wieku 60+ będzie stanowić 22 proc. wszystkich mieszkańców naszego globu. W ciągu najbliższych 5 lat po raz pierwszy w historii ludzkości, liczba osób w wiek 65+ przewyższy liczbę dzieci w wieku poniżej 5 lat, a do roku 2050, liczbę dzieci do 14 roku życia. W drugiej połowie XX wieku przeciętna długość życia wzrosła o prawie 20 lat z 46,5 do 66 lat. Przyczyną tej sytuacji jest spadek przyrostu naturalnego oraz wydłużanie trwania życia. Ta zmiana demograficzna będzie miała znaczący wpływ na zdrowie publiczne. Zachowanie zdrowia w przypadku ludzi starszych jest niezwykłe ważne, jeśli mają oni pozostać niezależnym i aktywnymi członkami swoich rodzin i społeczności. Zdrowe starzenie się wymaga prowadzenia prozdrowotnego stylu życia.