Godziny rektorskie

Godziny rektorskie

26 marca 2012 r. od godz. 15 do końca dnia w związku z wyborami prorektorów UMK będą obowiązywały godziny rektorskie.