REKTOR WYBRANY

REKTOR WYBRANY

TretynNa Rektora UMK na kadencję 2012-2016 został wybrany prof. Andrzej Tretyn. W Auli UMK było 237 elektorów. 4 elektorów wstrzymało się od głosu. Prof. Andrzej Tretyn otrzymał 121 głosów, prof. Andrzej Radzimiński 112. Przypominamy, że w wyborach wzięło udział 2 kandydatów:

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 r. w Mielęcinie na Kujawach. W 1978 r. ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Doktorat, którego promotorem był prof. Stefan Gumiński obronił w 1983 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.
Pracę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczął w 1981 r. w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska. W 1991 r. habilitował się na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK na podstawie rozprawy pt. "Badania nad rolą acetylocholiny w mechanizmie działania fitochromu". W 1993 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK, natomiast w 1996 r. uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. W 1999 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego na UMK. W latach 1999-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od 2005 r. jest prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Obecnie kieruje też Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii.
Wielokrotnie przebywał na stypendiach zagranicznych, w tym w Agriculture University Wageningen (Holandia), York University (Wielka Brytania), Institute for Physical and Chemical Research w Tokio i Jokohamie. Był stypendystą Fundacji Humboldta i japońskiego GSPS. Współpracował z Instytutem Maxa Plancka w Kolonii i Uniwersytetem Gyeongsang w Korei.
Jako naukowiec zajmuje się cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin. Ostatnio prowadzi również badania z zakresu biologii medycznej.

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński urodził się 4 kwietnia 1958 r. w Lubawie. W 1981 r. ukończył studia historyczne ze specjalizacją archiwistyczną na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Na tym samym wydziale obronił w 1987 r. doktorat, którego promotorem był Profesor Janusz Bieniak.
W latach 1981-1985 pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim, natomiast od 1985 do 1988 r. był archiwistą w Archiwum Państwowym w Toruniu. W 1988 r. został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W 1995 r. habilitował się na Wydziale Nauk Historycznych UMK na podstawie rozprawy pt. "Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu". W 1997 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK, natomiast w 1999 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Stanowisko profesora zwyczajnego na UMK objął w 2003 r. W pracy na toruńskiej uczelni pełnił następujące funkcje organizacyjne: zastępca dyrektora d/s naukowych (1995-1997) i dyrektor (1998-1999) Instytutu Historii i Archiwistyki, dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK (1999-2002), prorektor ds. dydaktyki (2002-2005), prorektor ds. kształcenia i kadr (2005-2008). Od 2008 r. pełni funkcję rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponadto jest kierownikiem Zakładu Historii Kościoła w Instytucie Historii i Archiwistyki.
Był stypendystą m.in. Fundacji Lanckorońskiej, Instytutu Maxa Plancka w Getyndze, Institut für Europäische Geschichte w Moguncji, jest członkiem Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens z siedzibą w Wiedniu i członkiem korespondentem Historische Kommission für ost-und westpreussische Landesforschung w Berlinie.
Jako naukowiec zajmuje się historią Kościoła w Polsce średniowiecznej, zwłaszcza w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, historią społeczną (w tym dziejami kobiet w średniowieczu).

pdfUchwała nr 8 Komisji Wyborczej Uniwersytetu >>

wybory2012