Szpitale Uniwersyteckie pogłębiają współpracę

Szpitale Uniwersyteckie pogłębiają współpracę

umowa201212 marca 2012 r. odbyło się uroczyste podpisanie planu wdrożenia strategii współpracy pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy a Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Dzięki podpisaniu porozumienia zacieśni się współpraca w kluczowych dla rozwoju obu szpitali obszarach, dotyczących m.in.: opracowania modelu funkcjonalnego dla wspólnych zakupów, unifikacji systemów IT poprzez tworzenie wspólnego oprogramowania, interfejsów oraz utworzenia hurtowni danych, opracowania optymalnego zakresu czynności menedżerów klinik i oddziałów, współpracy kadry naukowej w postaci prowadzenia wspólnych badań, publikacji oraz pozyskiwania środków finansowych.

Szpitale uniwersyteckie podsumowały wyniki finansowe za rok 2011. Dzięki osiągniętym przez obie placówki bardzo dobrym wynikom, mogą wspólnie w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie konsolidować swoje działania na rzecz dalszego ograniczania wydatków i pogłębiania współpracy.

Dotychczasowa współpraca placówek oparta jest na przygotowanej i wdrożonej w 2009 roku „Strategii Rozwoju o Restrukturyzacji Uniwersyteckich Jednostek Ochrony Zdrowia na lata 2010-2011”. Na ostatnim posiedzeniu Senatu UMK przyjęto aktualizację strategii szpitali uniwersyteckich.

umowa1  umowa2


(fot. Marta Laska, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy)