Diabetes and Risk of Cancer

Diabetes and Risk of Cancer

Samy L_Habib13 marca 2012 r. o godz. 16:00 zapraszamy na gościnny wykład „Diabetes and Risk of Cancer”, który wygłosi dr Samy L. Habib, Kierownik Laboratorium przy Zakładzie Biologii Komórkowej i Strukturalnej na Uniwersytecie w San Antonio, Texas, USA (University of Texas Health Science Center at San Antonio).

Na wykład zapraszają pracownicy Zakładu Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego pod kierownictwem dr hab. n. med. Tomasza Drewy, prof. UMK oraz Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk. Naukowcy spodziewają się zacieśnienia współpracy badawczej z Zakładem Inżynierii Tkankowej oraz innymi jednostkami naukowymi Collegium Medicum UMK.

Tematem wykładu będą najnowsze doniesienia w zakresie badań nad ryzykiem powstawania nowotworów u osób chorujących na cukrzycę. Zagadnienia poruszane podczas referatu obejmą oprócz powiązań między kracynogenezą i cukrzycą, również nowoczesne techniki badawcze oparte o modele in vitro, in vivo oraz ksenografty. Dodatkowo dr Samy L. Habib omówi strukturę swojego zespołu badawczego i przedstawi ofertę wymiany naukowej dla absolwentów kierunków medycznych, biotechnologicznych i młodych pracowników nauki.

Zapraszamy zainteresowanych do Auli im. prof. Jana Domaniewskiego (budynek audytoryjny) przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy.

habib3  habib4  habib1  habib2