Profesor Olga Haus ekspertem NCN

Profesor Olga Haus ekspertem NCN

Haus Olga_profProfesor Olga Haus, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego, otrzymała zaproszenie do Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Korpus Ekspertów to gremium, które tworzą naukowcy o wybitnym dorobku i osiągnięciach w pracy naukowej.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych, podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

ncnProf. dr hab. n. med. Olga Haus jako członek Korpusu Ekspertów, ma możliwość uczestnictwa w Zespołach Ekspertów odpowiedzialnych za rzetelną, wnikliwą i bezstronną ocenę wniosków w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki.