HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencja Rektorów Akademickich

Konferencja Rektorów Akademickich

 

Ostatnie w bieżącej kadencji spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zorganizował Gdański Uniwersytet Medyczny. W obradach, które odbyły się w dniach 19-20 czerwca br. w Sopocie, udział wzięli obecnie urzędujący Prorektor ds. Collegium Medicum UMK, prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Prorektor elekt, prof. dr hab. Dariusz Grzanka.

Pierwszego dnia odbyło się zgromadzenie wyborcze, podczas którego wybrano władze KRAUM na nową kadencję. Przewodniczącym został prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 września 2024 r.

W posiedzeniu KRAUM uczestniczyli reprezentanci Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, które reprezentowała przewodnicząca DFUM, nasza doktorantka, Małgorzata Grochocka. Do głównych celów Forum należą: wymiana informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także występowanie z propozycjami projektów aktów prawnych do właściwych organów władzy publicznej. Przewodnicząca DFUM przybliżyła finalizowany właśnie projekt monografii, zasady współpracy z KRD oraz zakończoną 13 czerwca br. konferencję Prawo w medycynie – medycyna w prawie.

Rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia w dużej mierze dotyczyły KPO i inwestycji zaplanowanych z tego funduszu. Ponadto dyskutowano o standardach kształcenia na pielęgniarstwie i położnictwie, które mają zostać wprowadzone z rocznym vacatio legis, natomiast jeszcze w tym roku mają wejść w życie standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Pochylono się również nad obowiązującą formułą Lekarskiego Egzaminu Końcowego, która zdaniem rektorów i reprezentantów MZ wymaga istotnej zmiany. Skupiono się również na praktycznym nauczaniu na ostatnim roku studiów i kontroli na kierunkach prowadzących kształcenie na kierunkach lekarskich pomimo negatywnej oceny PKA.

po lewej: Małgorzata Grochocka

 KRAUM

Fot. Paweł Sudara/GUMed