HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Prof. Marta Pokrywczyńska laureatką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Prof. Marta Pokrywczyńska laureatką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła konkurs FIRST TEAM finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego celem jest finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez młodych naukowców (do 12 lat po doktoracie) realizujących badania o przełomowym znaczeniu dla nauki i gospodarki. Jedną z laureatek konkursu jest prof. Marta Pokrywczyńska Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek, Wytwórni ATMP z Katedry Urologii i Andrologii, która na realizację projektu pn: „ANFIBIOM- przeciwzapalny, antyfibrotyczny, biologiczny produkt leczniczy modulujący gojenie się ran” otrzyma 3 986 450,40 zł.

Do pierwszego naboru wniosków zgłoszono 202 projekty z 68 organizacji badawczych. Projekty do finansowania wybrano w drodze konkursu. Po ocenie formalnej wnioski zostały poddane dwu etapowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez ekspertów z poszczególnych dziedzin. W drugim etapie oceny merytorycznej kandydaci zaproszeni zostali na rozmowy z panelem eksperckim. W ocenę projektów zaangażowanych było łącznie aż 102 ekspertów. Dofinansowanie na łączną kwotę 101 361 052 zł otrzymało 27 projektów (współczynnik sukcesu: 13,36%).

Celem projektu ANFIBIOM jest opracowanie technologii produkcji pierwszego przeciwzapalnego, antyfibrotycznego, biologicznego produktu leczniczego modulującego gojenie się ran po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg moczowych. W projekcie planowana jest współpraca z zagranicznym partnerem naukowym i krajowym partnerem gospodarczym.

prof. Marta Pokrywczyska

 fot. Andrzej Romański