HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Chór CM UMK laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego MUSICA IN URBE

Chór CM UMK laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego MUSICA IN URBE

W dniach od 15. do 16. czerwca br. odbył się w Bydgoszczy VI Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny MUSICA IN URBE.

Wzięło w nim udział 12 zespołów chóralnych z całej Polski.

Chór Collegium Medicum UMK, pod dyrekcją Janusza Staneckiego zaprezentował się w 15 minutowym programie konkursowym, złożonym z utworów kompozytorów polskich, macedońskich i amerykańskich. Wymogiem regulaminowym było wykonanie jednego utworu kompozytora bydgoskiego. Zespół CM UMK zaprezemtował dzieło Łukasza Urbaniaka – O Salutaris Hostia.

Udział Chóru CM UMK w znaczącym, ogólnopolskim konkursie zakończył się dużym sukcesem. Zespół uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia:

1. Złoty Dyplom za zdobycie 92/100 punktów

2. Statuetkę + Nagrodę finansową za Zwycięstwo w kategorii Chórów Mieszanych (najliczniej obsadzonej)

3. Nagrodę finansową za wykonanie utworu kompozytora bydgoskiego (III miejsce) za "O Salutaris Hostia" Łukasza Urbaniaka

Dodatkowo Chór wziął udział w Koncercie Festiwalowym w dniu 15.06. w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

Sukces Chóru CM UMK jest rezultatem ogromnej pracy całego Zespołu w mijającym roku akademickim. Repertuar Chóru został znacząco poszerzony.

Chor CM UMK laureatem VI Ogolnopolskiego Konkursu i Festiwalu Choralnego MUSICA IN URBE

 fot. nadesłane