Miliony dla szpitala

Miliony dla szpitala

szpital BizielaSzpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy otrzyma 15 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje i zakup wyposażenia.
Rozmowy rektora UMK, prof. Andrzeja Radzimińskiego i prorektor ds. Collegium Medicum prof. Małgorzaty Tafil-Klawe z władzami samorządowymi województwa kujawsko-pomorskiego na temat wsparcia finansowego dla bydgoskiego szpitala trwały od ubiegłego roku. W ich wyniku marszałek Piotr Całbecki zdecydował o przekazaniu na ten cel 15 milionów złotych.

Otrzymane pieniądze pozwolą na modernizację i doposażenie Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka, Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej oraz stworzenie i wyposażenie Pracowni Angiografii i Hemodynamiki.

Planowany jest zakup dwóch karetek - neonatologicznej ("N", do przewozu noworodków i niemowląt) i specjalistycznej ("S"), a także sprzętu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, który pomoże wykonywać nowoczesne badania diagnostyczne i wykorzystywany będzie w kształceniu studentów Collegium Medicum - to m.in. videogastroskop z głowicą ultrasonograficzną, system do manometrii przełyku wysokiej rozdzielczości (służy do badania ciśnienia na wysokości górnego i dolnego zwieracza przełyku), system do wielogodzinnego ambulatoryjnego badania pH i impedancji stosowany w diagnostyce schorzeń przełyku.

fot. A. Romański (UMK)