HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

"LOTNISKO 2024" – studenci ratownictwa medycznego w akcji

"LOTNISKO 2024" – studenci ratownictwa medycznego w akcji

To miał być spokojny lot. Pasażerowi pośpieszni wchodzili do samolotu. Każdy podróżował w innym celu: rodzinnym, turystycznym czy biznesowym. Nikt nawet nie spodziewał się, że lot może zostać przerwany z tak dramatycznej sytuacji.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Niestety doszło do tragedii.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

16.04.2024 roku kilka minut po godzinie 9, w remizie Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na bydgoskim lotnisku podniesiono alarm:

"Zgłoszenie 3 mile na podejściu przed progiem 26. Na pokładzie 123 pasażerów oraz 6 osób załogi. Awaryjne lądowanie..." 


Pierwsza część akcji polegała na wykorzystaniu lotniskowych sił i środków.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Niezwłocznie w stronę lotniska skierowano dodatkowe liczne siły i środki wszystkich służb ratowniczych z Bydgoszczy i okolic.


Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Tak wyglądało zgłoszenie w ramach ćwiczeń "LOTNISKO 2024" na terenie na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Ćwiczenia symulacyjne dotyczyły wypadku statku powietrznego poza lotniskiem, ale w strefie operacyjnej lotniska. Skomplikowany scenariusz wymagał koordynacji wielu służb i precyzyjnego planowania.

Akcja ratunkowa polegała na ugaszeniu płonącego wraku samolotu oraz ewakuacji ponad 120 pasażerów oraz udzielenie pomocy wszystkim poszkodowanym.

Całość była dobrze koordynowana. Ogromną rolę odgrywał Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KAM) i Kierujący Akcją Medyczną (KAM) i wyznaczona osoba do Triage.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

W ramach działań uczestniczyło ponad 120 studentów kierunku ratownictwa medyczne z Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, którzy wcielili się w rolę pozorantów oraz członków grup ratowniczych.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Ćwiczenia odbywały się z inicjatywy Komendanta Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Pana mgr Andrzeja Potrepko. Bezpośredni udział studentów w ćwiczeniach nadzorowali pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej: Pani mgr Magdalena Michułka-Kuraś, pani mgr Adrianna Szczerba, Pani mgr Justyna Singer, Pani mgr Agata Stejbach, Pani dr Aleksandra Jaworska-Czerwińska, Pani mgr Kamilla Trojan oraz p.o. Kierownika Katedry Medycyny Ratunkowej dr Przemysław Żuratyński.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

Dla studentów w/w wydarzenie było doskonałą okazją do nauki praktycznych umiejętności zarządzania kryzysowego, pracy zespołowej i reagowania na awaryjne sytuacje w środowisku lotniczym.

Wspomnieć należy, że do roli członków zespołów ratownictwa medycznego włączeni byli studenci III roku: Marcelina Maciejewska, Dominik Drążkowski, Wojciech Rajtar, Piotr Grdeń, Michał Przygoda.

Ich zadaniem było udzielanie medycznych czynności ratunkowych poszkodowanym transportowanym przez służby ratunkowe do punktu udzielania pomocy.

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych (niska temperatura, silny wiatr) ćwiczenia były bardzo merytoryczne i obejmowały:

- Zgłoszenie wypadku i aktywowanie służb lotniskowych i odpowiednich służb ratunkowych (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe);

- Aktywowanie planu awaryjnego;

- Zabezpieczenie miejsca wypadku, czyli zapewnienie bezpieczeństwa miejsca wypadku, aby umożliwić bezpieczne działania ratunkowe i śledcze, zabezpieczenie dowodów oraz ochronę przed ciekawskimi osobami i mediami;

- Działania ratunkowe i skoordynowana akcja ratunkowa, mająca na celu jak najszybsze dotarcie do ofiar, udzielenie pierwszej pomocy i ewakuację poszkodowanych do szpitali;

- Komunikację kryzysową między wszystkimi zaangażowanymi strukturami, w tym zarządem lotniska, służbami ratunkowymi, a także z mediami i społeczeństwem;

- Ewakuację i zarządzanie ruchem lotniczym, w tym ewentualne przekierowanie lotów i zarządzanie ewakuacją pasa startowego, jeśli jest to konieczne;

- Dezaktywację niebezpiecznych substancji;

- Śledztwo przyczyn wypadku w celu ustalenia przyczyn wypadku (udział specjalistów ds. bezpieczeństwa lotów, biegłych oraz innych ekspertów);

- Opracowanie raportu i omówienie, jak poszczególne elementy planu awaryjnego sprawdziły się w praktyce;

- Analizę i poprawę procedur.

Ćwiczenia takie jak "LOTNISKO 2024" są kluczowe dla podnoszenia gotowości i skuteczności działania służb lotniskowych oraz ratunkowych w realnych sytuacjach kryzysowych. Każde ćwiczenie to także cenna lekcja, która przyczynia się do podnoszenia standardów bezpieczeństwa.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024"

W działaniach wzięły udział służby portu lotniczego, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego poziomu miasta Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Grupa Ratownictwa PCK Bydgoszcz.

Zdjęcie z ćwiczeń "LOTNISKO 2024" - wspólne zdjęcie

 Autorzy zdjęć: P.Żuratyński, K.Bratz, A.Szczerba, A.Stejbach, M.Michułka-Kuraś

Drodzy Uczestnicy,

w imieniu swoim i Władz Uczelni chciałbym serdecznie podziękować za aktywny udział w przeprowadzonych ćwiczeniach symulacyjnych dotyczących wypadku statku powietrznego poza lotniskiem, lecz wciąż w strefie operacyjnej lotniska "LOTNISKO 2024". Była to 10. edycja ćwiczeń. Jest mi niezmiernie miło, że po raz pierwszy Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu wzięło w nich udział.

Wasze zaangażowanie i profesjonalizm miały kluczowe znaczenie dla realizacji tego przedsięwzięcia. Ćwiczenia te są niezmiernie ważne, gdyż pozwalają służbom lepiej przygotować się na ewentualne rzeczywiste sytuacje awaryjne. Każda ze służb biorących udział w tych ćwiczeniach jest Wam wdzięczna, że mogli w realistycznych warunkach przećwiczyć procedury ratunkowe, standardy bezpieczeństwa i efektywności działań operacyjnych.

Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia okażą się cenne w Waszej pracy zawodowej i że możemy liczyć na Wasze wsparcie w przyszłych przedsięwzięciach tego typu.

Jeszcze raz dziękujemy za Wasz czas i zaangażowanie.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Przemysław Żuratyński

p.o. Kierownika Katedry Medycyny Ratunkowej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu