HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Praca w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia - wyjątkowa inicjatywa

Praca w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia - wyjątkowa inicjatywa

 
 

W bieżącym roku akademickim na Wydziale Nauk o Zdrowiu realizujemy cykl zajęć dodatkowych dla studentów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia.

Zajęcia są inicjatywą studentów oraz opiekunów Studenckich Kół Naukowych:

mgr Zofia Tekień-Jankowska dr Oliwia Kowalczyk mgr Katarzyna Butna

1) dr Oliwia Kowalczyk, Katedra Onkologii, opiekun Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej,

2) mgr Zofia Tekień-Jankowska, Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, p. o. dyrektora CSM, opiekun Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Symulacji Medycznej,

3) mgr Katarzyna Butna, Katedra Opieki Paliatywnej.

Zakres tematyczny zajęć dotyczy komunikacji w zespole interdyscyplinarnym w opiece paliatywnej (lekarz – pielęgniarka), komunikacji z pacjentem oraz rodziną pacjenta umierającego, komunikowania o śmierci pacjenta (protokoły przekazywania niepomyślnych informacji), procedur i technik związanych z oceną i monitorowaniem stanu pacjenta u schyłku życia, zapewnienia komfortu i wygody pacjentowi umierającemu oraz postępowania z ciałem po śmierci pacjenta.

W zajęciach biorą udział członkowie Kół oraz chętni studenci z kierunków pielęgniarstwo oraz lekarski. Zajęcia są również organizowane w wersji anglojęzycznej dla studentów English Division CM UMK.  Ważnym aspektem spotkań interdyscyplinarnych dla naszych studentów jest udział aktorki z Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, co zapewnia realizm symulacji.

Zespół prowadzący, składa szczególne podziękowania za pomoc w koordynowaniu części organizacyjnej spotkań studentce Michalinie Wachulec z 6 roku kier. lekarskiego oraz studentce z English Division Andrei Oddane Stølen z 4 roku kier. lekarskiego. 

cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia
cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia
cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia cykl zajęć dodatkowych dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym z pacjentem u schyłku życia