HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Studentki Collegium Medicum ze stypendium Ministra

Studentki Collegium Medicum ze stypendium Ministra

 
 

Studentki z Collegium Medicum UMKotrzymały Stypendium Ministra Nauki zaznaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok akademicki 2023/2024. Studentki, Aleksandra Białczyk i Barbara Kamińska, są reprezentantkami SKN Dermatologii i otrzymały wyróżnienie za osiągniecia naukowe, natomiast Kinga Gacka studiuje fizjoterapię i otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia sportowe. 

Aleksandra Białczyk Aleksandra Białczyk w latach 2022-2023 pełniła funkcję członka zarządu w Studenckim Towarzystwie Naukowym Collegium Medicum UMK. Aktualnie jest członkinią 5 Studenckich Kół Naukowych, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącej w SKN Promocji Zdrowia oraz SKN Dermatologii. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest dermatologia, szczególnie poszukiwanie opcji terapeutycznych w leczeniu bielactwa nabytego, endokrynologia oraz nowe technologie w medycynie. Jej dorobek naukowy obejmuje współautorstwo 10 artykułów naukowych oraz rozdziału w monografii, o łącznej wartości ImpactFactor 20,6 oraz 870 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywna uczestniczka wielu konferencji naukowych na szczeblu krajowym, ale również międzynarodowym. Pełniła również rolę współwykonawcy projektów naukowych finansowanych w ramach programów uczelnianych, ministerialnych oraz Agencji Badań Medycznych. Jest trzykrotną laureatką Stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów oraz stypendystką X edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia, organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Nagrodzona tytułem „Student-Naukowiec” w prestiżowym ogólnopolskim plebiscycie XI Pro Juvenes organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz nominowana w kategorii „Wzór Studenta” podczas V Gali Charytatywnej Copernicana. Ponadto, w 2022 r. i 2023 r. pełniła funkcję ambasadora VII i VIII edycji Międzynarodowej Konferencji McMaster International Review Course in InternalMedicine (MIRCIM).

 

Barbara KamińskaBarbara Kamińska, studentka kierunku lekarskiego, pełniła funkcję sekretarza zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UMK w latach 2022-2023. Obecnie jest przewodniczącą SKN Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej. Jest współautorką wielu prac naukowych oraz aktywną uczestniczką licznych krajowych konferencji, w tym 32. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Interdyscyplinarnych Aspektów Chorób Skóry i Błon Śluzowych w 2023 roku. Ponadto jest wykonawczynią projektów naukowych finansowanych w ramach programów uczelnianych. Barbara jest również aktywną członkinią i wolontariuszką SKN Pediatrii i Hematoonkologii Dziecięcej przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii SU nr 1. Współorganizowała I. i II. Bydgoską Konferencję Naukową Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej dla studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także VIII Konferencję Edukacyjną SKN Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.

 

 

Kinga Gacka

Kinga Gacka

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024