HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Modernizacja Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim

Modernizacja Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim

 

6 lutego br. została uroczyście otwarta Klinika Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Kompleksowa modernizacja bloku operacyjnego umożliwiła utworzenie najnowocześniejszej w Europie hybrydowej sali operacyjnej.

Klinika została również doposażona w nowoczesną aparaturę medyczną. Funkcjonalność sali hybrydowej wyposażonej w m.in. angiograf, przeznaczony do wysokospecjalistycznych operacji serca, pozwoli na łączenie różnych specjalności i stosowanie niejednolitych metod leczenia, mniej inwazyjnych i mniej obciążających dla pacjentów.

Klinika Kardiochirurgii prowadzi całodobowy dyżur kardiochirurgiczny dla województwa kujawsko-pomorskiego, zatem zapewnienie właściwych warunków wykonywania zabiegów operacyjnych było niezbędne dla jej dalszego, prawidłowego funkcjonowania. Utworzenie nowoczesnej sali hybrydowej dedykowanej dla kardiochirurgii, umożliwi przeprowadzanie zabiegów, takich jak: operacji zastawkowych (zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej) bez otwierania klatki piersiowej, jednoczasowe operacje hybrydowe naczyń wieńcowych, operacje rozwarstwień i tętniaków aorty przeprowadzanych metodą klasyczną z uzupełnieniem o leczenie endowaskularne oraz operacje hybrydowe wrodzonych wad serca.

 

Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiochirurgii