HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie

 

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyli:  prof. dr hab. Anna Bajek  - Kierownik Zakładu Inżynierii Tkankowej Katedry Urologii i Andrologii Collegium Medicum UMK oraz prof. dr hab. Mateusz Jagielski - pracownik Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum UMK.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

prof. dr hab. Anna BajekProf. dr hab. Anna Bajek jest absolwentką kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów uzyskała również dyplom ukończenia Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Pracę doktorską pt. „Możliwości transdyferencjacji mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) szczura w komórki mięśniowe, badanie in vitro” wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Drewy i w 2010 roku uzyskała dyplom doktora nauk medycznych. Rok później uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jako Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. W 2018 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac „Mezenchymalne komórki macierzyste płynu owodniowego i tkanki tłuszczowej, badania eksperymentalne”.

Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego CM UMK.

Odbyła liczne staże w ośrodkach krajowych i zagranicznych, m.in. w Medycznym Uniwersytecie Charite w Berlinie, Uniwersytecie Rovira i Virgili w Hiszpanii i w katalońskim centrum technologicznym Eurecat w Tarragonie. Ukończyła również wiele szkoleń i kursów, m.in. kurs monitora badań klinicznych, kursy European Patent Office, Design Thinking, MA TRIZ,  Trener Kompetencji Miękkich.

Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych jako kierownik i główny wykonawca, do najważniejszych zaliczyć można: projekty finansowane przez UE (Nonomining, Phenolexa), finansowane przez NCN (Sonata, Preludium 2, OPUS), finansowane przez NCBiR (Techmastrateg).

Była członkiem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, członkiem wyłaniającego się zespołu badawczego Emerging Field „Multifactorial Molecular-Behavioral Cancer Profiling Team”, a obecnie jest członkiem Emerging Field „New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology”.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe i organizacyjne zarówno indywidualne, jak i zespołowe oraz członkiem zespołów eksperckich w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwie Edukacji i Nauki.

 

prof. dr hab. Mateusz Jagielski Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mateusz Jagielski Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urodzony 18 sierpnia 1988 roku w Toruniu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku i uzyskaniu tytułu lekarza rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2016 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Interwencyjne leczenie martwicy trzustki” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 2018 roku nieprzerwanie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Leczenie endoskopowe następstw ostrego martwiczego zapalenia trzustki”. Od 2020 roku zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2022 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. W 2023 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu od Prezydenta RP.

Profesor Mateusz Jagielski jest ekspertem w dziedzinie endoskopii gastroenterologicznej, zwłaszcza endoskopii pola żółciowo-trzustkowego. Na co dzień wykonuje zaawansowane zabiegi z zakresu chirurgii endoskopowej przewodu pokarmowego. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Członek Zarządu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz członek Zarządu Sekcji Endoskopii Przewodu Pokarmowego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.