HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Polska Komisja Akredytacyjna w nowym składzie

Polska Komisja Akredytacyjna w nowym składzie

 

Minister Edukacji i Nauki powołał skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027. W gremium zasiądą badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym badaczka z Collegium Medicum UMK. VII kadencja PKA rozpoczyna  1 stycznia 2024 r. W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej weszła dr hab. Mariola Głowacka, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są m.in. dbałość o wysoki poziom szkolnictwa wyższego i wyrażanie opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Dzięki takim działaniom, które zmierzają do podniesienia pozycji uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej, zwiększa się również konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

W skład PKA wchodzi 100 członków oraz przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członkowie Komisji zostają powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Lista wszystkich nowo powołanych członków PKA

dr hab. Mariola Głowacka, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK.