HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Student Naukowiec

Student Naukowiec

 

Zaszczytny tytuł „Student Naukowiec” trafił do rąk naszej studentki Aleksandry Białczyk, która otrzymała to wyróżnienie w trakcie XI Gali Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenesorganizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentek i studentów oraz ich inicjatyw, a także podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentkom i studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody Pro Juvenes, chce tworzyć dobrą atmosferę współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski. 

Aleksandra Białczyk to studentka kierunku lekarskiego, członek zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UMK, stypendystka X edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia, organizowanego przez Fundację Lesława A. Pagi. Współautorka wielu prac naukowych (łączny IF 16,6 oraz 740 pkt. MEiN) oraz współautorka rozdziału w książce ,,Dermatologia pediatryczna w teorii i przypadkach”. Aktywna uczestniczka wielu konferencji naukowych na szczeblu krajowym, ale również międzynarodowym, w tym najważniejszych konferencji dermatologicznych w Polsce (32 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Forum Młodych PTD 2022, Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych 2022 i 2023). Studentka jest również wykonawcą projektów naukowych finansowanych w ramach programów uczelnianych, ministerialnych oraz Agencji Badań Medycznych.

https://projuvenes.psrp.org.pl/

Aleksandra Białczyk fot. Samorząd Studencki Collegium Medicum UMK