HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konkurs na finansowanie stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Konkurs na finansowanie stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców

 

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Program skierowany jest do  doktorantów oraz nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni  w Collegium Medicum.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF), który zostanie otwarty 1 grudnia 2023 r.

Wersję papierową wniosku należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do Działu Nauki i Projektów CM  pokój nr 69 budynek F, bądź przesłać na adres mailowy podany poniżej. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności ostateczną wersję wniosku będzie można wygenerować w systemie OSF i przesłać  do  Działu Nauki i Projektów CM w celu uzyskania podpisu elektronicznego JM Rektora.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata), a maksymalna wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-konkurs-smn19

W przypadku chęci aplikowania w ramach niniejszego konkursu, uprzejmie proszę o kontakt  z p. Karoliną Kamińską (Dział Nauki i Projektów CM tel. 52 585-33-79; e-mail: karolina.kaminska@cm.umk.pl ) do 15 grudnia 2023 r.