HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konkurs Miniatura 7 rozstrzygnięty

Konkurs Miniatura 7 rozstrzygnięty

 

Troje badaczy z Collegium Medicum UMK znalazło się na liście rankingowej w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7.

Głównym założeniem konkursu MINIATURA jest finansowe wsparcie przygotowania projektu, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Osoby aplikujące o grant mogą uzyskać od 5 do 50 tys. zł na realizację działania (badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny) trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy. Konkurs adresowany jest do badaczy i badaczek zatrudnionych w polskich jednostkach, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

Na najnowszej liście rankingowej konkursu widnieje nasza przedstawicielka:

dr hab. Joanna Kwiecińska-Piróg, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego, która realizuje projekt pn. :”Interakcje pomiędzy antybiotykami w stosunku do biofilmu bakteryjnego". Dr Kwiecińska-Piróg otrzymała dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe w wysokości 48 345 zł;

W poprzednich rozdaniach tegorocznej edycji konkursu MINIATURA granty otrzymali:

dr Alina Jaroch z Wydziału Nauk o Zdrowiu, która zrealizuje projekt pn. "Wyświetlanie obrazów żywności w trakcie funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów otyłych poddawanych laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka". Na badania wstępne/pilotażowe dr Jaroch otrzymała 40 194 zł;

dr Agata Światły-Błaszkiewicz z Wydziału Farmaceutycznego zrealizuje projekt pn. "Profilowanie pierwiastkowe tkanek ludzkich metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspresją energii (ED-XRF) - badania pilotażowe dotyczące nowotworów mózgu". Grant na projekt dr Światły-Błaszkiewicz to 49 500 zł.

 

Łącznie w całym konkursie MINIATURA 7 przyznano granty o wartości ponad 24 mln zł. Finansowanie uzyskały 374 badaczki i 247 badaczy

Narodowe Centrum Nauki Miniatury 7