HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

JM Rektor na początku listopada 2023 r. wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) kolejnymi świadczeniami pieniężnymi. Świadczenia zostały przyznane zgodnie z zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.

Świadczenia pieniężne i dyplomy otrzymali następujący autorzy prac:

prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: „Update of recommendations for the management of COVID-19 in patients with haematological malignancies, haematopoietic cell transplantation and CAR T therapy, from the 2022 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 9)“ opublikowaną w  „Leukemia”, 2023
Punktacja MNiSW: 200

dr hab. Jarosław Czyż, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Zanubrutinib versus ibrutinib in symptomatic waldenstrom macroglobulinemia : final analysis from the randomized phase III ASPEN study” opublikowaną w „Journal of Clinical Oncology”, 2023
Punktacja MNiSW: 200

dr Sławomir Kujawski (udział 50%), prof.dr hab. Paweł Zalewski (udział 50%), z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: Developing a blood cell-based diagnostic test for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome using peripheral blood mononuclear cells” opublikowaną w  „Advanced Science”,2023;2302146, 2023: Vol. 15, nr 16, s. 1-10;3667
Punktacja MNiSW: 200

dr Anna Budzyńska (udział 60%), mgr Natalia Wiktorczyk-Kapischke (udział 10%), dr Katarzyna Grudlewska-Buda (udział 10%), prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska (udział 5%), dr hab.Krzysztof Skowron, prof. UMK (udział 15%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: „Virulence factor genes and antimicrobial susceptibility of Staphylococcus lugdunensis strains“ opublikowaną w  „ Journal of Infection”, 2023: Vol. 87, nr 2, s. e28-e30
Punktacja MNiSW: 200

dr hab. Katarzyna Skonieczna, prof. UMK (udział 70%); prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (udział 30%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: „Capability of the iSeq 100 sequencing system from Illumina to detect low-level substitutions in the human mitochondrial genome” opublikowaną w „Forensic Science International - Genetics”, 2023 : Vol. 66; 102912.
Punktacja MNiSW: 140

prof. dr hab. Grzegorz Grześk (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: „Impact of diabetes mellitus on disease severity and patient survival in idiopathic pulmonary arterial hypertension : data from the Polish multicentre registry (BNP-PL)” opublikowaną w „Cardiovascular Diabetology” 2023, Vol. 22, s.1-9 177
Punktacja MNiSW: 140

dr Katarzyna Bergmann (udział 25%), dr hab. Anna Stefańska, prof. UMK (udział 25%), dr hab. Magdalena Krintus, prof. UMK (udział 5%), dr Łukasz Szternel (udział 5%), prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska (udział 40%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: Diagnostic performance of biomarker-based scores as predictors of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease risk in healthy children”opublikowaną w„Nutrients”, 2023: Vol. 15, nr 16, s. 1-10;3667
Punktacja MNiSW: 140

dr Jarosław Koza (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: Partially defatted rather than native poppy seeds beneficially alter lipid metabolism in rats fed a high-fat diet” opublikowaną w„Scientific Reports”, 2023: Vol. 13, nr 1, s. 1-10;14171
Punktacja MNiSW: 140

dr Andrzej Lewandowski (udział 70%), mgr Marcin Siedlaczek (udział 15%), dr Zuzanna Piekorz (udział 15%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: Long-term changes in physical fitness components determining the motor performance of young people studying physiotherapy in 2001-2020” opublikowaną w  „Scientific Reports”, 2023;Vol. 13, nr 1, s. 1-11; 15246
Punktacja MNiSW: 140

prof.dr hab. Paweł Zalewski (udział 100%), z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: Understanding, diagnosing, and treating Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome – state of the art : report of the 2nd international meeting at the Charité fatigue center” opublikowaną w„Autoimmunity Reviews”, 2023
Punktacja MNiSW: 140

dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK (udział 35%), mgr Wioletta Zielińska (udział 30%), dr Adrian Krajewski (udział 30%), prof. dr hab. Alina Grzanka (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: Fascin in migration and metastasis of breast cancer cells: a review” opublikowaną w„Advances in Medical Sciences”, 2023; Vol.68, nr 2, s. 290-297
Punktacja MNiSW: 100

dr Joanna Ronowicz – Pilarczyk (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: „Tailoring the release of drugs having different water solubility by hybrid polymer-lipid microparticles with a biphasic structure“ opublikowaną w „European Journal of Pharmaceutics and Biopharmceutics”, 2023
Punktacja MNiSW: 100

dr hab. Krzysztof Pałgan, prof. UMK (udział 50 %) z Wydziału Lekarskiego; prof. dr hab. Andrzej Tretyn (udział 50 %) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym: „Platelet-activating factor as an endogenous cofactor of food anaphylaxis” opublikowaną w „BioFactors”,  2023
Punktacja MNiSW: 70