HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Spotkanie otwarte "Porozmawiajmy o mobbingu"

Spotkanie otwarte "Porozmawiajmy o mobbingu"

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Collegium Medicum UMK na spotkanie otwarte "Porozmawiajmy o mobbingu" które odbędzie się 10.11.2023, godz. 11.00 sali posiedzeń, ul. Jagiellońska 13, budynek A, na parterze. 

Mobbing to realny problem na uniwersytecie. Rozmawiamy o nim między sobą przeświadczeni, że nic nie da się z tym zrobić. Media donoszą o kolejnych sprawach dotyczących mobbingu, często zarzucając uczelni brak stosownej reakcji. Dlatego porozmawiajmy o mobbingu otwarcie i nauczmy się mu przeciwdziałać.

Pełnomocnicy rektora zapraszają wszystkie osoby pracujące w UMK na spotkanie otwarte dotyczące mobbingu na uczelni:

Aleksandra Derra - pełnomocniczka rektora UMK ds. równego traktowania. Zaangażowana w kształtowanie polityki naukowej promującej równość i różnorodność oraz rozwijanie otwartości i integracji we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Naukowo zajmuje się problemem płci w nauce, bada mechanizmy powstawania i stabilizowania wykluczenia i obcości w kulturze.

Bartłomiej Chludziński – prawnik, rzecznik akademicki UMK – pełnomocnik rektora UMK ds. polubownego rozwiązywania sporów. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Współtwórca wewnętrznej polityki antymobbingowej UMK, wielokrotnie powoływany w skład komisji antymobbingowych. 

Spotkanie jest organizowane we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: https://wsparcie.umk.pl

 Kilkanaście samotnie stojących drewnianych figurek