HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii

Konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii

 

 

Dr hab. Mariusz Flisiński, prof. UMK, naukowiec z Katedry Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii.

Dr hab. Mariusz Flisiński, urodził się 3 lipca 1975 roku w Lublinie. W 1994 roku rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy, uzyskując dyplom lekarza w dniu 5.07.2000 r. W czasie studiów, w latach 1998-2000, należał do koła naukowego przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Po odbyciu stażu podyplomowego, od 1.01.2002 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum w Bydgoszczy, kierowanej przez prof. dr hab. Michała Szpindę.
Jednocześnie od 1.03.2002 r. rozpoczął rezydenturę z chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. A. Jurasza w Bydgoszczy, kierowanej przez prof. dr hab. Jacka Manitiusa. Zwieńczeniem prowadzonych badań naukowych z zakresu nauk podstawowych i medycyny klinicznej było uzyskanie w dniu 27.06.2007r. stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy pt. „Ocena liczby kapilar oraz średnicy i udziału procentowego włókien mięśniowych w wybranych mięśniach szkieletowych u szczurów w różnych stadiach eksperymentalnej przewlekłej choroby nerek”. Promotorem rozprawy, która uzyskała wyróżnienie  Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  był prof. dr hab. Jacek Manitius. W dniu 8.11.2007 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.
Od 15.11.2007 r. kontynuuje pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta, a od 1.05.2011 na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. W dniu 18.04.2011 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie nefrologii.